Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Przedstawiony regulamin określa warunki rezerwacji Apartamentów w Aparthotelu ZATOR. Umowa między Gościem a Właścicielem Apartamentu zostaje zawarta w momencie dokonania rezerwacji za pomocą internetu: strony www, portalów Rezerwacyjnych: Booking, Airbnb, OLX lub w sprzedaży bezpośredniej: drogą telefoniczną oraz mailową. Na Gościu spoczywa zapoznanie się z treścią Regulaminu przed dokonaniem rezerwacji.

2. Regulamin jest dostępny w sposób jawny 24/7 przez cały rok na stronie internetowej: www.aparthotel-zator.pl w języku polskim oraz angielskim. Dodatkowo regulamin w języku polskim oraz angielskim znajduje się w każdym Apartamencie.

3. Uznaje się, że w momencie rezerwacji terminu (poprzez stronę www, portale rezerwacyjne typu Booking, Airbnb, OLX, ogłoszenia, telefonicznie, mailowo, itp.)oraz dokonanie czynności konkludentnych, w szczególności poprzez dokonanie rezerwacji i / lub zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt w Aparthotelu ZATOR – Gość w pełni akceptuje niniejszy regulamin oraz zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania zasad obowiązujących w Aparthotelu ZATOR oraz przyjmuje wszystkie obowiązki oraz konsekwencje z niego wynikające.

4. W chwili rezerwacji terminu pobierana jest pełna kwota ceny pobytu.

5. Wpłata pełnej kwoty ceny pobytu realizowana jest poprzez tradycyjny przelew bankowy lub szybkie Przelewy 24. Nie przyjmujemy płatności gotówką. Na każdy pobyt wystawiana jest Faktura VAT przesyłana na życzenie Klienta na podany w rezerwacji adres mailowy.

6. Czas wstępnej rezerwacji oraz oczekiwania na uregulowanie należności za pobyt to 36 h.

7. Po zaksięgowaniu należności Rezerwacja zostaje przyjęta.

8. Brak opłacenia pełnej kwoty w terminie do 36 h od daty złożenia rezerwacji wstępnej oznacza odstąpienie od umowy oraz automatyczne anulowanie rezerwacji.

9. Rezerwacje typu „last minute” oraz pełną kwotę pobytu należy opłacić przelewem natychmiastowym.

10. Obsługa Klienta oraz Serwis Aparthotelu ZATOR może dokonywać weryfikacji dokumentu tożsamości Gościa w celu potwierdzenia tożsamości.

11. Nie uwzględniamy roszczeń wynikających z braku wcześniejszego zapoznania się z Regulaminem Obiektu w trakcie trwania pobytu.

12. Tablice informacyjne w Apartamentach są traktowane jako integralna część Regulaminu.

13. Ceny poszczególnych Apartamentów oraz usług dodatkowych mogą się zmieniać w zależności od sezonu.

14. Właściciel Obiektu ma prawo odmówić zakwaterowania i przyjęcia Gości, którzy wykazują agresję słowną lub cielesną wobec pracowników, operatora lub innych Gości lub są pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

II. WARUNKI UMOWY NAJMU

1. W cenę wynajmu wliczone są: opłaty za media (prąd, woda, ogrzewanie) oraz sprzątanie końcowe. UWAGA: Nie zajmujemy się obsługą Apartamentów, przykładowo: wyrzucanie śmieci, sprzątanie podczas pobytu, donoszenie akcesoriów jak, np. papier toaletowy, worki na śmieci itp. Nie oferujemy transportu, a także nie spełniamy życzeń specjalnych, jak np: zapalanie świec, nalewanie wody do jacuzzi przed przyjazdem Gości, itp. Jedyną możliwą formą wcześniejszego przygotowania Apartamentu jest jego przystrojenie kwiatami / balonami, itp.
w ramach uprzednio wykupionego pakietu okolicznościowego.

2. PARKING: Parking niestrzeżony dostępny dla Apartamentu w zależności od dostępności: podziemny lub naziemny. Miejsce parkingowe przypisane do Apartamentu jest oznaczone cyfrą, Gość otrzymuje nr miejsca parkingowego w wiadomości prywatnej. Gość zobowiązuje się do parkowania pojazdu na wyznaczonym miejscu parkingowym.

3. Aparthotel ZATOR nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazd został zaparkowany na miejscu parkingowym należącym do Aparthotelu ZATOR czy poza wyznaczonym miejscem parkingowym (np. na drodze publicznej, drodze wewnętrznej, chodniku, itp.)

4. Aparthotel ZATOR nie ponosi odpowiedzialności (w tym nie partycypuje w kosztach naliczanych przez innych Właścicieli miejsc parkingowych z powodu nieprawidłowo zaparkowanego samochodu na miejscu parkingowym, mandatów policyjnych w związku
z niewłaściwym parkowaniem, itp.).

5. Każde naziemne miejsce parkingowe należące do Aparthotelu ZATOR posiada blokadę parkingową. W każdym Apartamencie w miejscu widocznym znajduje się oznaczony brelokiem pilot do blokady, którego należy pozostawić w Apartamencie po zakończonym pobycie.
W przypadku zgubienia pilota lub nieoddania Gość zostanie obciążony kwotą nowego pilota.

6. Aparthotel ZATOR nie ponosi odpowiedzialności za zajęcie miejsca parkingowego w przypadku niezamknięcia przez Gościa blokady parkingowej podczas każdorazowego opuszczania stanowiska postojowego.

7. Każdorazowo Gość otrzymuje wiadomość z cyfrą oznaczającą miejsce parkingowe należące do Aparthotelu ZATOR oraz wszystkie potrzebne dane dotyczące zameldowania w języku polskim lub w przypadku Gości zagranicznych: języku angielskim. Miejsca parkingowe naziemne znajdują się w obrębie danego Apartamentowca.

Każdy z Apartamentowców może posiadać te same nr miejsc parkingowych, natomiast należy zwrócić szczególną uwagę na nr Apartamentowca oraz wynajęty Apartament.

 • Apartamenty: Retro 66 oraz Glam 52 znajdują się w Apartamentowcu nr 13 i w jego obrębie znajdują się przypisane im miejsca parkingowe: nr 19 naziemne oraz nr 33 w garażu podziemnym.

 • Apartamenty Cactus 57 oraz Industrial 58 znajdują się w Apartamentowcu nr 15 i w jego obrębie znajdują się przypisane im miejsca parkingowe: nr 23 naziemne oraz nr 24 naziemne.

 • W przypadku trudności z zaparkowaniem lub nieodnalezieniem właściwego miejsca parkingowego należy zgłosić zaistniałą sytuację Obsłudze Klienta wyłącznie telefonicznie pod nr telefonu: +48 505 605 215.

8. Apartamenty wynajmowane są na doby hotelowe. Doba hotelowa rozpoczyna się od godziny 15:00 w dniu przyjazdu i kończy się
o godzinie 10:00 w dniu wyjazdu.

9. W dniu przyjazdu Gość otrzymuje wszystkie informacje dotyczące zameldowania, nr miejsca parkingowego, adresu, pobytu, kody dostępów do budynku oraz Apartamentu. Zabrania się udostępniania osobom trzecim oraz niezgłoszonym w procesie rezerwacji kodów dostępów do budynku oraz Apartamentu. Za złamanie tej zasady grozi grzywna
w wysokości 500 zł.
W przypadku braku porozumienia oraz ugodowego uiszczenia kwoty należnej, Właściciel będzie dochodził odszkodowania na drodze prawnej i sądowej.

10. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę Gość zobowiązany jest do powiadomienia telefonicznie osoby odpowiedzialnej za rezerwację.

11. Gość zobowiązany jest do zapłaty kwoty z potwierdzenia rezerwacji pobytu nawet, jeśli przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu (trudności komunikacyjne, powody osobiste).

12. Gość ma obowiązek niezwłocznie zawiadamiać wyłącznie telefonicznie (nie sms, mms, wiadomości w komunikatorach społecznych, mail) o wszelkich zdarzeniach, które mogą narazić właściciela lokalu na szkodę. Najemca jest również odpowiedzialny za klucze do wiaty śmietnikowej (jeżeli są), drzwi wejściowych (jeżeli są) oraz pilot do garażu lub blokady parkingowej (jeżeli jest), a w razie zagubienia – zobowiązany jest do pokrycia kosztów.

13. Gość może korzystać z lokalu jedynie w celach krótkiego najmu oraz wypoczynkowych i nie może go oddać w dalszy podnajem.

14. Gość odpowiada za wszelkie szkody, jakie wyrządzi w wyposażeniu lokalu i w samym lokalu oraz zobowiązuje się do ich pokrycia najpóźniej w dniu wyjazdu. W przypadku ujawnienia szkody podczas oględzin Apartamentu przez Serwis, niezgłoszenia szkody przez Gościa oraz ucieczki z Apartamentu oraz w przypadku braku porozumienia oraz ugodowego uiszczenia kwoty należnej, Właściciel będzie dochodził odszkodowania na drodze prawnej i sądowej.

15. Gość zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Właściciela Obiektu o wszelkich szkodach, w tym, m.in. awariach wanny, zalewaniu Apartamentu: CAŁODOBOWO (tel. +48 505 605 215). Nie odpowiadamy na wiadomości tekstowe sms, mms, maile, massenger oraz inne komunikatory społecznościowe. Zgłoszenie zostaje uwzględnione tylko i wyłącznie po zgłoszeniu telefonicznym. Inne formy kontaktu nie będą traktowane jako zgłoszenie szkody.

16. W obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do godziny 7:00 dnia następnego. Zabrania się korzystania z dysz wodnych w jacuzzi po godzinie 22:00.

17. Zabrania się wrzucania ciał stałych do wanien jacuzzi, np. kwiaty, róże, płatki róż, artykuły spożywcze, konfetti, sztuczne płatki kwiatów, balony, itp. Jedyne dozwolone środki to sól do kąpieli, którą oferuje Aparthotel ZATOR. Za złamanie tego punktu regulaminu grozi grzywna w wysokości 500 zł. W przypadku braku porozumienia oraz ugodowego uiszczenia kwoty należnej, Właściciel będzie dochodził odszkodowania na drodze prawnej i sądowej.

18. Zabrania się wrzucania do toalet środków higienicznych: tamponów, podpasek, ręczników jednorazowych, śmieci, itp.

19. Instrukcja Obsługi Wanien JACUZZI jest dostępna w każdym Apartamencie i stanowi integralną część Regulaminu. Aparthotel ZATOR może naliczyć dodatkowe koszty Serwisu, napraw wanien, dodatkowych akcesoriów lub całkowitego kosztu wymiany wanny w przypadku jej zniszczenia spowodowanego niewłaściwym użytkowaniem lub wejściem większej liczby osób do wanny jacuzzi niż 2 osoby zgłoszone w procesie rezerwacji. W przypadku braku porozumienia oraz ugodowego uiszczenia kwoty należnej, Właściciel będzie dochodził odszkodowania na drodze prawnej i sądowej.

20. Bezwzględnie zabrania się siadania na szklanych częściach wanny. Grozi to jej rozszczelnieniem lub pęknięciem ściany wanny. Aparthotel ZATOR może naliczyć koszty dodatkowe na poczet naprawy wanny lub jej wymiany w przypadku złamania tego punktu
Regulaminu. W przypadku braku porozumienia oraz ugodowego uiszczenia kwoty należnej, Właściciel będzie dochodził odszkodowania na drodze prawnej i sądowej.

21. Gość wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu.rz

III. OBOWIĄZKI KLIENTA

1. W Apartamencie nie może przebywać większa liczba osób, niż zgłoszona w procesie rezerwacji. Apartamenty są 2 – osobowe, przeznaczone WYŁĄCZNIE DLA OSÓB DOROSŁYCH i ilość osób mogących być w nich zakwaterowana nie może przekraczać tej liczby (dotyczy to również dzieci), chyba że właściciele wyrażą zgodę na pobyt dziecka. Ta kwestia musi zostać uzgodniona przed dokonaniem wstępnej rezerwacji. Jeżeli Gość nie uszanuje tej zasady, Właściciele mogą odmówić zakwaterowania do Apartamentu oraz (jeżeli gość potajemnie wprowadzi dodatkową osobę) Właściciel ma prawo wykwaterować Gościa w połowie pobytu, bez zwrotu dokonanej należności za cały pobyt.

2. Gość nie może również wprowadzać osób z zewnątrz w celu urządzenia, tzw. „posiadówki”.

3. Właściciel za każdą dodatkową osobę, wprowadzoną potajemnie do lokalu może nałożyć grzywnę w wysokości 500 zł za osobę.
Do uiszczenia grzywny zostanie pociągnięta osoba, na którą została dokonana rezerwacja. W przypadku braku porozumienia oraz ugodowego uiszczenia kwoty należnej, Właściciel będzie dochodził odszkodowania na drodze prawnej i sądowej.

4. Za złamanie Regulaminu w przypadku organizacji wszelkiego rodzaju imprez, wieczorów panieńskich, kawalerskich, posiadówek oraz innych zostanie dodatkowo nałożona grzywna w wysokości 1000 zł oraz ewentualne dodatkowe koszty zniszczeń lokalu oraz dodatkowego sprzątania. W przypadku braku porozumienia oraz ugodowego uiszczenia kwoty należnej, Właściciel będzie dochodził odszkodowania na drodze prawnej i sądowej.

5. Koszty dodatkowe:

Sprzątanie dodatkowe 350 zł,

Koszt interwencji 400 zł w związku z uciążliwym zakłócaniem spokoju mieszkańców oraz innych Gości, zakłócaniem miru domowego, zasad dobrego sąsiedztwa (nawet
w ciągu dnia spowodowanego, m.in. alkoholem, narkotykami, itp.) oraz w związku
z zakłócaniem przede wszystkim ciszy nocnej, organizowaniem nielegalnej „posiadówki”, imprezy, itp.

– Mogą dojść również inne koszty, ujawnione po oględzinach Apartamentu, np. osuszania Apartamentu po zalaniu, ozonowania, zniszczenia wanny jacuzzi, zniszczenia kołder, ręczników, odkurzacza, rozbitego szkła, zniszczonego wyposażenia, uszkodzonych sprzętów, zalania i osuszania lokalów sąsiednich, itp.

6. W kwestiach spornych w związku ze zniszczeniem Apartamentu, zakłócaniem miru domowego, ciszy nocnej, braku chęci zapłaty grzywny, agresji słownej oraz cielesnej wobec Pracowników, itp. każdorazowo zostanie wezwana Policja.

7. Dodatkowo sprawa zostanie skierowana do Kancelarii Prawnej reprezentującej firmę Aparthotel ZATOR oraz zapłata grzywny
i ewentualne odszkodowanie będzie egzekwowane na drodze prawnej w postępowaniu przed sądowym a następnie w procesie sądowym.

8. Gość zostanie również obciążony dodatkowo kwotą postępowania prawnego oraz sądowego.

9. Zabrania się używania Apartamentów do celów komercyjnych, np. sesje fotograficzne, sesje filmowe, itp. bez zgody Właściciela lokalu.
W przypadku ujawnienia złamania tego punktu regulaminu (np. odnalezienie zdjęć w internecie, filmów, nawet po dłuższym czasie, itp.) zostanie nałożona grzywna w wysokości 2000 zł.

W przypadku braku porozumienia oraz ugodowego uiszczenia kwoty należnej, Właściciel będzie dochodził odszkodowania na drodze prawnej i sądowej. Dodatkowo sprawa zostanie skierowana do Kancelarii Prawnej reprezentującej firmę Aparthotel ZATOR oraz zapłata grzywny będzie egzekwowana na drodze prawnej w postępowaniu przed sądowym a następnie w procesie sądowym. Gość zostanie również obciążony dodatkowo kwotą postępowania prawnego oraz sądowego.

10. Gość zobowiązany jest o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa i utrzymywanie apartamentu w stanie zastanym.

11. Zachowanie Gości nie powinno zakłócać spokoju innych osób. Osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zachowującym się agresywnie, naruszającym spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nieprzestrzegającym powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi Właściciel Apartamentu ma prawo wymówić Apartament w trybie natychmiastowym bez zwrotu dokonanych wcześniej opłat. Właściciel nie jest zobowiązany wówczas do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.

12. Właściciel obiektu ma prawo odmówić zakwaterowania i przyjęcia Gości, którzy wykazują agresję słowną lub cielesną wobec pracowników, operatora lub innych Gości. Wpłacony wcześniej zadatek nie podlega zwrotowi.

13. Aparthotel ZATOR może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu Aparthotelu ZATOR lub innych Gości, szkody na osobie Gości, Obsłudze Klienta, Serwisu Aparthotelu ZATOR lub innych osób przebywających na terenie Apartamentowca.

14. Przy każdorazowym opuszczeniu Apartamentu należy sprawdzić, czy jest on zamknięty. Obowiązuje całkowity zakaz wynoszenia rzeczy będących wyposażeniem Apartamentu (np. ręczniki, szlafroki, koce, poduszki, talerze, szklanki, sztućce, urządzenia, itd). Należy dbać o wynajęty Apartament oraz należy wyłączać zbędne oświetlenie, zamykać okna, wyłączać klimatyzację i zakręcać wodę podczas nieobecności w Apartamencie.

15. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za prace remontowe mające miejsce na terenie budynku oraz posesji podczas pobytu Gości.

16. W Apartamentach obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania narkotyków, marihuany, palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych. Do palenia papierosów są wydzielone miejsca:

 • na balkonie

  Palenie w środku w Apartamentach jest karane grzywną w wysokości:

 • 500 zł.

  Dodatkowo Gość może zostać obciążony dodatkową kwotą ozonowania oraz dodatkowego sprzątania Apartamentu (w tym dodatkowego prania zasłon, firan, narzut, itp.)

  W przypadku braku porozumienia oraz ugodowego uiszczenia kwoty należnej, Właściciel będzie dochodził odszkodowania na drodze prawnej
  i sądowej.

17. W Apartamentach obowiązuje zakaz smażenia ryb oraz popcornu – grzywna 500 zł. Gość może zostać obciążony dodatkową kwotą ozonowania oraz dodatkowego sprzątania Apartamentu (w tym dodatkowego prania zasłon, firan, narzut, itp.). W przypadku braku porozumienia oraz ugodowego uiszczenia kwoty należnej, Właściciel będzie dochodził odszkodowania na drodze prawnej i sądowej.

18. Gość przebywa w Apartamencie na własne ryzyko i odpowiedzialność.

19. Na terenie balkonów należy zachować szczególne bezpieczeństwo, obowiązuje tam również zakaz wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów, niedopałków oraz odpadków spożywczych.

20. W przypadku zakłócenia ciszy nocnej przez innych Gości znajdujących się na terenie budynku, należy zgłosić incydent indywidualnie, odpowiednim służbom/policji.

21. Gość zobowiązuje się do eksploatacji Apartamentu zgodnie z jego przeznaczeniem. Poza nieznacznym przestawieniem mebli
i wyposażenia nienaruszającym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa korzystania, Gościom
nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian
w pokojach i ich wyposażeniu
.

22. Wynajmujący Apartament powinien korzystać ze sprzętu AGD, jak i innych urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem przy zachowaniu ogólnych zasad bhp. W każdym Apartamencie dostępne są instrukcje obsługi sprzętów AGD oraz RTV, klimatyzacji, itp.

 • Zabrania się załączania pustej kuchenki mikrofalowej

 • Wkładania metalowych przedmiotów (np. sztuććy)

 • Podgrzewania naczyń metalowych lub z metalowymi elementami (uchwyty, zdobienia), garnków, puszek, butelek, itp.

 • Drewnianych sztućców i naczyń, pałeczek do sushi, itp.

 • Plastikowych opakowań, pojemników, talerzy, kubków, sztućców, butelek, słomek, itp.

 • Aluminiowych folii, opakowań, pojemników, tacek, brytfanek, gotowych lasagne, itp.

 • Styropianowych opakowań z dań pakowanych na wynos, itp.

 • Papierowych toreb, kubków, talerzyków, itp.

 • Pozłacanej zastawy stołowej, itp.

 • Szczelnie zamkniętych pojemników, słoików, itp.

 • Nie polewamy potraw tłuszczem, nie gotujemy jaj w skorupkach, nie odmrażamy masła, margaryny, itp.

23. Zakazuje się prowadzenia w Aparthotelu ZATOR akwizycji i sprzedaży obnośnej, jak również działalności hazardowej. Mogą zostać nałożone dodatkowe opłaty za złamanie tego punktu Regulaminu. Ich wysokość zostanie ustalona indywidualnie.

IV. ZMIANY W REZERWACJI

Przedłużanie pobytu – termin pobytu w danym Apartamencie można przedłużyć za dodatkową opłatą (o ile apartament jest wolny), należy jednak powiadomić o tym fakcie wyłącznie telefonicznie (nie sms) osobę odpowiedzialną za rezerwację najpóźniej do godz. 8:00 w dniu pierwotnie planowanego wyjazdu. Cena przedłużenia pobytu zostanie ustalona indywidualnie. Kwota przedłużenia Apartamentu jest dokonywana przelewem natychmiastowym. Nie przyjmujemy płatności gotówką.

 1. Nieuzasadnione zatrzymanie Apartamentu po godz. 10:00 może być traktowane jako przedłużenie doby.

 2. W przypadku odwołania rezerwacji:

 1. na co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia pobytu; zadatek zostaje zwrócony lub pełna kwota pobytu.

 2. na co najmniej 13 dni przed terminem rozpoczęcia pobytu, zadatek lub pełna kwota pobytu nie ulega zwrotowi.

Zmiana terminu pobytu w przypadku chęci zmiany terminu pobytu lub jego skrócenia, Gość zobowiązany jest poinformować Osobę odpowiedzialną za rezerwację na co najmniej 14 dni przed przyjazdem do Apartamentu. Zasada ta obowiązuje również Gości, którzy z przyczyn osobistych, nie mogą przyjechać w wyznaczonym terminie. Nowy termin zostanie wyznaczony w miarę dostępności z wyłączeniem dni, w których obowiązuje inna cena niż kwota, na jaką została dokonana rezerwacja pierwotna. Zadatek lub pełna kwota pobytu przepada, w momencie niepojawienia się Gościa w obiekcie.

 1. Wszystkie zmiany w rezerwacji oraz zmiany terminu pobytu na mniej niż 14 dni przed planowanym przyjazdem nie podlegają rozpatrzeniu. Zadatek lub pełna kwota pobytu nie ulega zwrotowi.

  Właściciel ma prawo anulować wstępną rezerwację w ciągu 24h od momentu rezerwacji bez podania przyczyny.

V. PRZENIESIENIE PRAW I OBOWIĄZKÓW GOŚCIA NA INNĄ OSOBĘ

1. W każdej chwili Gość może przenieść na inną osobę wszystkie przysługujące mu
z tytułu rezerwacji uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej rezerwacji obowiązki.

2. W tej sytuacji należy powiadomić Właściciela o zmianie rezerwującego.


VI. ZWIERZĘTA

1. Nie przyjmujemy zwierząt.

2. Właściciel ma prawo odmówić zakwaterowania bez zwrotu zadatku lub jeżeli Gość potajemnie wprowadzi zwierzę, Właściciel ma prawo wykwaterować Gościa w trakcie pobytu, bez zwrotu dokonanej należności za cały pobyt.

3. Dodatkowo Gość Apartamentu ponosi pełną odpowiedzialność materialną
za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia poczynione przez potajemnie wprowadzone zwierzę oraz za pozostawianie zwierząt bez opieki w Apartamencie.

4. Za potajemne wprowadzenie zwierząt do Apartamentu grozi grzywna w wysokości 500 zł. Kwota może wzrosnąć o należność za zniszczenia poczynione przez zwierzę.
W przypadku braku porozumienia oraz ugodowego uiszczenia kwoty należnej, Właściciel będzie dochodził odszkodowania na drodze prawnej i sądowej.

VII. DESIGN ORAZ USŁUGI DODATKOWE


1.
Zastrzegamy, iż produkty spożywcze, szampan oraz elementy dekoracyjne typu: balony, świecący napis, świeże kwiaty, czekoladki, itp. znajdujące się na zdjęciach, filmach promocyjnych nie wchodzą w skład podstawowej oferty.
Są to
usługi dodatkowo płatne wchodzące w skład Pakietów Okolicznościowych
po uzgodnieniu z Działem Obsługi Klienta Aparthotelu ZATOR.
Standardowym dodatkiem do Apartamentu jest jedynie sól do kąpieli, świece w szklanych osłonkach oraz zestaw powitalny składający się z: 2 szt. wody mineralnej, 4 szt. herbaty, 4 szt. kawy, 1 szt. ciastka Oreo, 4 szt. cukru. Do dyspozycji Gości są również gry planszowe, książki a także na specjalne życzenie (po wcześniejszym zgłoszeniu) mata do jogi.

2. Dekoracje sezonowe mogą się zmieniać oraz różnić w poszczególnych Apartamentach oraz porach roku.

3. Dekoracje przedstawione na zdjęciach lub filmach promocyjnych mogą nie być elementem stałego wyposażenia Apartamentu lub mogą być niedostępne dla Gości.

4. Ze względu na dokonywanie w Apartamentach bieżących remontów (odświeżających lub naprawczych) oferta przedstawiona na zdjęciach może nieznacznie odbiegać od rzeczywistości pod względem kolorystycznym i designu (w tym wyglądu poszczególnych elementów wyposażenia, np. narzuty na łóżko, koce, zasłony, talerze, sztućce, kubki, dekoracje, pojedyncze meble). Przedstawiona oferta powinna być natomiast zgodna z zapewnianym w niej rodzajem wyposażenia w Apartamencie (mikrofala, tv, ekspres do kawy, czajnik elektryczny, płyta kuchenna, itp. oraz innych elementów wyposażenia wymienionych w ofercie).

5. Dostępne Pakiety Okolicznościowe:

 • Pakiet CELERUJ CHWILE

 • Pakiet NIEZAPOMNIANE URODZINY

 • Pakiet WYJĄTKOWE ZARĘCZYNY

 • Pakiet MAGIA ZIMY

 • Pakiety VIP cena ustalana indywidualnie

  VIII. POZOSTAWIONE PRZEDMIOTY OSOBISTE

1. Przedmioty pozostawione przez Gościa po opuszczeniu Apartamentu na prośbę Gościa mogą być odesłane na jego koszt pod wskazany przez niego adres.

2. W innym przypadku, po 3 (trzech) dniach od daty wyjazdu Gościa z Apartamentu, Obsługa postąpi z rzeczami stosownie do przepisów o rzeczach zagubionych lub znalezionych.

IX. ZASADY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

1. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w Apartamencie nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową niebędących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących stworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych, tosterów, itp.

2. Zabrania się wnoszenia do Apartamentu łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu. Bezwzględnie zabrania się używania świec (w tym tealightów) niebędących wyposażeniem Apartamentu oraz bez dodatkowej osłony w postaci szklanego świecznika.

3. W Apartamentach nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych, broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych ani iluminacyjnych.

W każdym Apartamencie znajduje się:

– sprawny czujnik dymu

– gaśnica

– tablice bhp, pierwszej pomocy, instrukcje na wypadek pożaru, numery alarmowe

X. WYSTĄPIENIE SIŁ WYŻSZYCH

1. W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, Właściciel rezerwuje sobie prawo zaproponowania Gościowi obiektu zastępczego podobnego do obiektu pierwotnie zarezerwowanego.

2. Właściciel ma prawo, w przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej, anulować umowę. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste gościa lub jego majątku, z powodów niezależnych od Właściciela, nie będzie mogło być zagwarantowane.

3. Kwoty wpłacone przez Gościa podlegają natychmiastowemu zwrotowi z potrąceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.

XI. PRZYMUSOWE OTWARCIE APARTAMENTU

1. Właściciel oraz Obsługa Serwisowa posiada dodatkowy kod wejściowy do drzwi Apartamentu.

2. W przypadku nagłych awarii (np. zalewanie wodą Apartamentu oraz sąsiednich lokali) lub innych niecierpiących zwłoki usterek Właściciel bądź Obsługa Serwisowa może wejść do Apartamentu w celu ich napraw podczas nieobecności Gości w Apartamencie.

3. Kod może również zostać użyty w sytuacji, gdy zachodzi podejrzenie zaistnienia niebezpiecznych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu Gości oraz innych osób w budynku, jak również narażenia na utratę mienia.

4. W przypadku nieopuszczenia przez Gościa Apartamentu w wyznaczonym terminie oraz do godz.10:00 w dniu wyjazdu Właściciel lub Obsługa Serwisowa może użyć kodu awaryjnego w celu sprawdzenia Apartamentu.

5. Przymusowe otwarcie Apartamentu ZAWSZE jest dokonywane w obecności Świadka.

XII. MONITORING

1. Wejście do Apartamentu jest monitorowane (wizjer z kamerą) w celu zachowania bezpieczeństwa.

2. Obszar obejmujący przez kamerę ogranicza się tylko i wyłącznie do zewnętrznej części drzwi wejściowych oraz części korytarza.

3. Nagrania z kamery nigdy nie są rozpowszechniane, technologia przekazywania obrazu jest bezpieczna, a system chroniony jest hasłami i nie mają do niego dostępu osoby trzecie. Monitoring odbywa się transparentnie.

4. W Apartamencie znajdują się tablice informacyjne z podstawowymi informacjami.

5. Nie nagrywamy naszych Gości w sposób skryty, ponieważ to zaprzecza transparentności.

6. W zwyczajnych sytuacjach dane przechowywane są przez okres 7 dni, następnie zostają trwale usunięte.

7. W przypadku sytuacji spornych, postępowań prawnych nagrania zostają zabezpieczone oraz są przechowywane przez dłuższy czasu, aż do wyjaśnienia sprawy.

8. Nagrania są zabezpieczone hasłem, by nie dochodziło do wycieków danych.

XIII. OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ APARTHOTELU ZATOR

1. Aparthotel ZATOR świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.

2. Aparthotel ZATOR nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z usług Aparthotelu ZATOR, m.in. na skutek nieprawidłowo zamkniętych drzwi, okien, wprowadzania do Apartamentu osób trzecich, itp.

3. Przedmioty (w tym, m.in. pieniądze, papiery wartościowe, urządzenia elektroniczne oraz cyfrowe, oraz inne cenne przedmioty,
w szczególności kosztowności i przedmioty mające wartość naukową lub artystyczną) należy złożyć do sejfu znajdującego się
w każdym Apartamencie.

XIV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych jest Ireneusz Madeja prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Ireneusz Madeja – Madeja INVEST, NIP: 5492196341, REGON: 363201987, ul. Długa, nr 89, 32-607 Polanka Wielka, e-mail: biuro@aparthotel-zator.pl

2. Więcej informacji dotyczących ochrony danych osobowych znajduje się w Obowiązku Informacyjnym.

XV. REKLAMACJE

Niezależnie i bez wpływu na przewidziane przepisami powszechnie obowiązującego prawa uprawnienia przysługujące Gościom w zakresie zgłaszania i dochodzenia roszczeń, Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.

1. Gość ma prawo złożenia reklamacji niezwłocznie po zauważeniu uchybień, co umożliwi Serwisowi Aparthotelu ZATOR poprawę
w standardzie świadczonych usług.

2. Reklamacja powinna być składana w formie listownej niezwłocznie po zakończeniu pobytu na adres do doręczeń Administratora lub
w formie elektronicznej na adres: biuro@aparthotel-zator.pl

3. Reklamacja zawiera w szczególności: imię, nazwisko, adres Klienta, nr rezerwacji oraz przedmiot reklamacji, jak również okoliczności uzasadniające reklamację.

4. Jeżeli Aparthotel ZATOR bezzwłocznie nie usunie zgłaszanych przez Gościa zastrzeżeń (o ile jest to możliwe zwyczajowymi środkami
lub o ile jest to zgodne z Regulaminem) wówczas Aparthotel ZATOR w ciągu 30 (trzydziestu) dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji przez Gościa ustosunkuje się do reklamacji i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

5. Wszelkie zwroty dla Klientów będą realizowane w ciągu 30 dni roboczych od dnia przesłania na adres doręczeń lub e-mail: biuro@aparthotel-zator.pl poprawnych danych.

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Administrator ma prawo dokonywania zmian/modyfikacji w Regulaminie w dowolnym momencie bez powiadamiania i, o ile nie wskazano inaczej zmiany wejdą w życie natychmiast po opublikowaniu; dlatego prosimy o okresowe sprawdzanie niniejszego Regulaminu i zasad pod kątem zmian.

2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

3. W razie ewentualnego sporu pomiędzy Administratorem, a Gościem, będą one rozpatrywane przez sąd właściwy według zasad określonych w kodeksie postępowania cywilnego.

4. Prawem właściwym będzie prawo polskie.

Życzymy udanego pobytu!